Chương trình trọng tâm

vv1vv2vv3vv4vv5

29/03/2020 Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps
21/03/2020 Kỹ năng làm việc nhóm (T7)
07/03/2020 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
17/03/2020 Giám đốc điều hành CEO
07/03/2020 Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung
22/02/2020 Kỹ năng Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
20/03/2020

Ứng dụng BSC KPI và OKR trong quản trị doanh nghiệp

06/03/2019

Hội thảo: Kết nối hệ thống lương vào BSC – KPI (Thứ 6)

07/12/2019

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

07/12/2019

Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp

06/12/2019

Ứng dụng BSC-KPI-OKR trong quản trị doanh nghiệp

14/12/2019

Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung

14/12/2019

Luật BHXH, HĐLĐ và cơ chế trả lương cho doanh nghiệp

21/12/2019

Xây dựng và quản trị hệ thống đào tạo nội bộ cho DN SME

21/12/2019

Các phương pháp đánh giá năng lực và xây dựng mô tả công việc the vị trí chức danh

07/12/2019 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
31/07/2019 ng dụng OKR trong quản trị DN
27/07/2019 Đào tạo chuyên viên phân tích dữ liệu theo chuẩn quốc tế
25/07/2019 Hội thảo Xây dựng và quản trị hệ thống đào tạo nội bộ hiệu quả trong Dn - cái nhìn đa chiều
29/06 - 27/07/2019 Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung
08/06/2019 Hội thảo Xây dựng đề án việc làm và các chỉ số KPI vị trí
08/06 - 15/06/2019 Phân tích và xử lý số liệu báo cáo bằng phần mềm SPSS
31/05 – 08/06/2019 Ứng dụng BSC, KPI và OKR trong quản trị Doanh nghiệp
18/05 - 26/05/2019 Xây dựng mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí chức danh
18/05 – 22/05/2019 Đào tạo Thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
09/05 - 09/06/2019 Giám đốc điều hành (CEO)
20/04 – 04/05/2019 Phân tích và xử lý số liệu báo cáo bằng phần mềm SPSS
06 – 11/04/2019 Huấn luyện nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
31/03/2019 Huấn luyện thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
22/03/2019

Ứng dụng BSC và KPI trong quản trị Doanh nghiệp

09/03/2019

Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps

16/03/2019 Phân tích và xử lý số liệu báo cáo bằng phần mềm SPSS
16 – 20/01/2019 Xây dựng Khung năng lực và đánh giá năng lực
19 - 26/01/2019 Đào tạo Thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
03/01/2019 Khóa học Giám đốc điều hành (CEO)
19-20-21 Inhouse Traphaco - Đánh giá năng lực toàn công ty
17-28/12/2018 Khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự 
15-16/12/2018 Khóa học Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
15-16/12/2018 Khóa học Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
15/12/2018 Inhouse EDUFIT - Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
15/12-23/12/2018 Khóa học Đào tạo SPSS: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo
13/12/2018 Hội thảo Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực nhân sự - chia sẻ từ doanh nghiệp
11/12/2018 Tham quan doanh nghiệp: Chia sẻ ứng dụng KAIZEN - cải tiến liên tục tại hệ thống Anh ngữ quốc tế AMES _ Hà Nội
30/11-9/12/2018 Huấn luyện chuyên viên phân tích dữ liệu theo chuẩn quốc tế
28/11 - 02/12/2018 Đào tạo Thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
14/11/2018 Hội thảo: Dữ liệu và nghề phân tích dữ liệu trong thời đại 4.0
16/11 - 24/11/2018 Khóa học: Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp
2-4/11/2018 Đào tạo Stata: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo
01/11/2018 Hội thảo "Các phương pháp đánh giá nhân sự hiện đại - Chia sẻ từ doanh nghiệp"
07/11 - 11/11/2018 Khóa học: Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
27/10 - 28/10/2018 Khoá học: Xây dựng Khung năng lực và Đánh giá năng lực
02/11 - 04/11/2018 Đào tạo Stata: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo
13/10 - 14/10/2018 Khóa học: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
8/10-30/10/2018 Đào tạo tin học chuẩn quốc tế
25/10/2018 Đào tạo tiếng Hàn
20/06 - 24/06/2018 Khóa học: Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
15 - 16/06/2018 Khóa học: Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực
25 - 27/05/2018 Khóa học: Đào tạo STATA Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo
09/06 - 23/06/2018 Khóa học: Đột phá thành công của nhà quản trị cấp trung
19/05 - 20/05/2018 Khóa học: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
16/06 - 17/06/2018 Khóa học: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
19/05 - 20/05/2018  Khóa học : Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực
16/05 - 23/05 Khóa học: Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp
 25/05 - 29/05/2018 Khóa học: Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
11/04 - 15/04/2018  Khóa học: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự
 20/04 - 16/05/2018 Khóa học: Đột phá thành công của nhà quản trị cấp trung
04/05 - 09/05/2018 Khóa học: Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps
 16/05 - 23/05/2018 Khóa học: Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp
31/03 - 01/04/2018 Khóa học: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
 24 -25/03/2018 Khóa học: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
16 -18/03/2018 Khóa học: Xử lý số liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS
25/02/2018 Thi thử THPT Quốc Gia 2018
19/01 -23/01/2018 Khóa học: Đào tạo Thư ký trợ lý giám đốc
27/01 - 03/02/2018 Khóa học: Ứng dụng BSC &KPI trong quản trị doanh nghiệp
20/01 - 21/01/2018 Khóa học: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
13/01 - 14/01/2018 Khóa học: Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực
05/01 - 07/01/2018 Khóa học: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS
10/01 - 14/01/2018 Khóa học: Đào tạo trợ lý, thư ký giám đốc chuyên nghiệp
16/12 - 21/12/2017 Khóa học: Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản trị Nhân sự
16/12 - 17/12/2017 Khóa học: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
 16/12 - 17/12/2017 Khóa học: Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực
12/12-16/12/2017 Khóa học: Định lượng sự hài lòng của khách hàng
09/12 - 16/12/2017 Khóa học : Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp
09/12 -10/12/2017 Khóa học: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
01/12 -03/12/2017 Khóa học: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS
22/11 - 26/11/2017  Khóa học: Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
29/11 - 03/12/2017  Khóa học: Bồi dưỡng năng lực tuyển dụng và đào tạo nhân sự
22/11-26/11/2017  Khóa học: Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps

15/11-22/11/2017

Khóa học: Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp

11/11 -12/11/2017

Khóa học: Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

04-05/11/2017

Khóa học tại Quảng Ninh: Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp

25/10-06/11/2017

Khóa học: Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp

25/10-29/10/2017

Khóa học: Bồi dưỡng năng lực tuyển dụng và đào tạo nhân sự

13/10-15/10/2017

Khóa học: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo bằng Phần mềm SPSS

27/09-18/10/2017

Khóa học: Đột phá thành công của nhà quản trị cấp trung

30/09-01/10/2017

Khóa học: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

22/09-23/09/2017

Khóa học: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

15/09-17/09/2017

Khóa học: Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp

23/08-06/9/2017

Khóa học: Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp

23/08-27/08/2017

Khóa học: Phân tích và xử lý số liệu báo cáo bằng Phần mềm SPSS

18/08-21/08/2017

Khóa học: Xây dựng lương thưởng theo phương pháp 3Ps

26/07 - 02/08/2017

Khoá học: Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị Doanh nghiệp
26/07-30/07/2017 Khóa học: Xây dựng hệ thống lương thưởng theo phương pháp 3Ps
22/07 - 12/08/2017 Khóa học: Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung SMM
17/07/2017 Lớp ôn thi Tiếng anh THPT Quốc gia 2018
24-25/06/2017 Khoá học Xây dựng Khung năng lực và đánh giá năng lực
22-23/06/2017 Khoá học Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
17/06/2017 Hội thảo Kinh nghiệm triển khai lương 3Ps: thành công - thất bại và cảnh báo rủi ro
06-07/05/17 Khóa học "Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp" - Cơ bản

10/05/17

Khóa học: Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp

19/05/17

Khóa học: Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp SMEs

20/05/17

Khóa học: Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực

27/05/17

Khóa học "Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp" - Nâng cao

09/06/17

Khóa học "Thư ký trợ lý Giám đốc chuyên nghiệp"

12/06/17

Kỹ năng "Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả"

19/06/17

Hội thảo ứng dụng KPI đối với doanh nghiệp nhỏ - giới thiệu phần mềm miễn phí trong KPI

26/06/17

Xây dựng hệ thống lương 3P

03/07/17

Ứng dụng BSC và KPI trong quản trị doanh nghiệp - Khóa cơ bản. 

10/07/17

Hội thảo quản lý cấp trung

17/07/17

Nâng cao năng lực quản trị Đội ngũ quản lý  cấp trung

24/07/17

Ứng dụng BSC và KPI trong quản trị doanh nghiệp - Khóa chi tiết

 

26/04/2017

Khóa học "Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp"

22/04/2017

Hội thảo "Chiến thắng tại điểm bán - củng cố lời hứa thương hiệu"

21/04/2017

Khóa học "Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - sử dụng bộ công cụ tích hợp"

10/04/2017 Khóa học "Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp" - Version 2017
10/04/2017 Khóa học "Xử lý và phân tích số liệu trong Báo cáo nghiên cứu định lượng bằng phần mềm SPSS"
05/04/2017 Khóa học "Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả"
29/03/2017 Khóa học "Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự"
 25/03/2017  Hội thảo "Xây dựng và triển khai chiến lược cho các doanh nghiệp SME"
11-12/03/2017 Khóa học "Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp" - Nâng cao
04-05/03/2017 Khóa học "Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp" - Cơ bản
21/01/2017 Hội thảo "Phương pháp xây dựng Khung năng lực và bộ kiểm tra đánh giá nhân sự tại các DN SME"
11-12/01/2017 Khóa 20 "Chương trình nâng cao: Ứng dụng BSC-KPI trong quản trị doanh nghiệp"
24/12 Hội thảo "Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp"
21/12 Khóa đào tạo "Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả"
17/12 Khóa đào tạo "Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp"
14/12 Khóa đào tạo "Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS"
10-11/12 Khóa đào tạo "Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps"
26/11 Hội thảo "Phương pháp quản trị Đông - Tây và sự lựa chọn của doanh nghiệp Việt Nam"
26/11 Khóa đào tạo "Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả"
 24/11  Đào tạo "Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS"
16/11 Khóa đào tạo "Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp"
26/11 Khóa đào tạo "Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp"
08/11 Khóa đào tạo "Ứng dụng BSC & KPI trong quản trị doanh nghiệp"
29/10 Khóa đào tạo "Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung SMM"
26/10 Khóa đào tạo "Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự" - cơ bản & nâng cao
15/10 Hội thảo "Quản trị người ra đi: một cách giải bài toán biến động nhân sự"
24/09 Hội thảo "Quản trị công ty gia đình: những vấn đề đặt ra từ thực tiễn tại Việt Nam"
25/09 Khóa đào tạo "Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả"
17/09 Khóa đào tạo: "Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS"
06/09 Khóa 23 - "Ứng dung BSC & KPI trong quản trị doanh nghiệp"
27/08 Khóa đào tạo "Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung"
26/08  Hội thảo "Ứng dụng bản đồ chiến lược để kiểm soát mục tiêu chiến lược"
19/08 Khóa "Đào tạo thư ký và trợ lý giám đốc chuyên nghiệp" tại Hà Nội
10/08 Đào tạo " Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung "
 03/08 Đào tạo "Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS"
 30/07 Tọa đàm: Phương pháp xây dựng, tổ chức và kiểm soát kế hoạch - thực tiễn từ cộng đồng iEIT.
23/07 Tọa đàm tháng 7 Cộng đồng iEIT
22,23/06 Đào tạo "Xây dựng hệ thống lương thưởng theo phương pháp 3Ps"
08&09/07 Khóa 22: Ứng dung BSC & KPI trong quản trị doanh nghiệp
06/07 Đào tạo phân tich số liệu bằng phần mềm SPSS
11/06 Hội thảo "3Ps - Xây dựng khung năng lực và thang bảng lương - Đào tạo và thu hút người tài"
19/05 Đào tạo thư ký vào trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
20/05 Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS - khóa 21.
14/05 Ứng dụng 5S SOFT tại doanh nghiệp thương mại và dịch vụ
07/04

Tin học văn phòng chuẩn Quốc tế (MOS) WORD 2010  

06/04

Tin học văn phòng chuẩn Quốc tế (MOS) EXCEL 2010

11/04

Tin học văn phòng chuẩn Quốc tế (MOS) POWERPOINT 2010

22/04

Khóa 21-HCM: Đào tạo "Ứng dụng BSC & KPI trong Quản trị doanh nghiệp - Giới thiệu phần mềm BSC & KPI bản quyền iEIT"

07/05

Khai giảng Chương trình đào tạo Cán bộ Quản lý cấp trung - Cơ bản & Nâng cao

23/03

Đào tạo lập kế hoạch và quản lý dự án bằng microsoft Project 2013

 

 

 

 

 

 

KHÓA HỌC ỨNG DỤNG BSC-KPI-OKR TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Featured

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2019 00:00

BSC-KPI web

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG GÌ SAU KHOÁ HỌC:

  • _ Đơn vị duy nhất trên thị trường có bổ sung công cụ là phần mềm đánh giá KPI tốt nhất Việt Nam hiện nay (iHCM) vào trong chương trình học với 90 ngày sử dụng miễn phí dành cho các học viên sau khi kết thúc chương trình đào tạo (với tối đa 50 user)
  • _ Đội ngũ giảng viên giảng dạy với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo BSC - KPI với một số đối tác lớn như: Tổng công ty Gas Petrolimex, Công ty Xi măng Hà Tiên, Công ty CP Him Lam Mộc Dũng, Tập đoàn công nghệ CMC, Kids Plaza, Mỹ phẩm Salonzo, VNPT, VAECO, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines, ...
  • _ Nhiều chuyên gia tư vấn BSC - KPI hiện nay đã từng tham gia và đặt nền móng cơ bản đầu tiên từ khoá học này của chúng tôi.
  • _ Bổ sung thêm module về OKR - quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt: công cụ biến thể mới giúp DN ứng dụng linh hoạt trong quá trình đánh giá và quản trị DN
  • _ Cam kết cung cấp đầy đủ các công cụ triển khai và hoàn thành các sản phẩm sau khoá học, gồm:

  + 4 phương án triển khai BSC và KPI để lựa chọn phương án phù hợp với đặc thù DN;

  + 15 công cụ triển khai BSC và KPI được đúc kết suốt hơn 10 năm tư vấn, đào tạo của đội ngũ chuyên gia, giảng viên;

  + 7 sản phẩm cốt lõi cam kết có được sau khoá học, gồm: bản đồ chiến lược, rà soát chiến lược, thẻ KPI cấp công ty, thẻ KPI cấp đơn vị/ phòng ban/ bộ phận; thẻ KPI cấp cá nhân, mô tả công việc, hướng dẫn trả lương;

  +2 phương án trả lương trong hệ thống 2P và 3P;

  • _ Giao lưu, trao đổi offline với các DN, học viên của của iEIT để cùng chia sẻ kinh nghiệm
  • _ Bộ 100 câu hỏi và tình huống tiêu biểu nhất về BSC, KPI và OKR mà các DN gặp phải tổng hợp thông qua 37 khoá đào tạo public, hàng trăm khoá inhouse và hàng chục hội thảo liên quan, do PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh và cộng sự biên soạn
  • _ Được nhận chứng nhận của Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế
  • _ Có tài liệu gốc, chính thống (bản cứng và mềm) để học tập và sử dụng

MC TIÊU ĐT ĐƯỢC SAU KHÓA HC

–  Nâng cao kiến thức về hệ thống Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI)

– Tổ chức và xây dựng một hệ thống KPI hoàn chỉnh cho doanh nghiệp, từ bản đồ mục tiêu, KPI phòng ban cho đến phân bổ, đánh giá KPI cá nhân

–  Ứng dụng phần mềm KPI iHCM vào quản trị KPI CÁ NHÂN và KPI DOANH NGHIỆP

–  Tư vấn, hướng dẫn sử dụng BSC-KPI để tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp

–  Sử dụng BSC & KPI & OKR để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

–  Hình thành hệ thống lương thưởng trên cơ sở BSC & KPI &OKR

–  Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ trên cơ sở BSC & KPI;

–  Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực để đánh giá hoàn thiện KPI;


ĐI TƯỢNG

–  Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc;
–  Cán bộ quản lý trung và cao cấp;
–  Cán bộ phòng Kế hoạch, Quản lý nhân sự;
–  Cá nhân/ nhóm được giao nhiệm vụ thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp;
–  Những ai quan tâm đến cân bằng mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc.


GIẢNG VIÊN 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NGAY HÔM NAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI LÊN TỚI 15%


QUYN LI CA HC VIÊN

–  Được nhận chứng chỉ của Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế

–  Có công cụ cần thiết để hỗ trợ quá trình triển khai

–  Có tài liệu gốc, chính thống (bản cứng và mềm) để học tập và sử dụng

–  Được hỗ trợ sau khóa học

– Giao lưu, trao đổi, trò chuyện với các DN đã áp dụng và triển khai BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp.


HC PHÍ VÀ ƯĐÃI

–  Học phí: 6.900.000 VND/ học viên.

– Thanh toán thông qua chuyển khoản.

–  Ưu đãi (Chỉ áp dụng 1 hình thức ưu đãi cao nhất):

Giảm 10% cho học viên học 1 người và nộp phí trước 10 ngày khai giảng

Giảm 15% cho nhóm học viên 3 người trở lên hoặc học viên cũ.


THI GIAN & ĐĐIM

–  Thời lượng: 8 buổi ( 3 tiếng/ buổi)

–  Thời gian:  06/12/2019

Thứ 6 - 7 - CN: sáng từ 8h30 – 11h30, chiều từ 1h30 – 4h30.

–  Địa điểm: Viện KT&TMQT, Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Hà Nội


NỘI DUNG KHÓA HỌC

Buổi 1: Tổng quan về BSC & KPI – Một số công cụ cần thiết để xây dựng KPI

 • Tổng quan về BSC&KPI;
 • Giới thiệu các công cụ cần thiết để xây dựng KPI;
 • Nhận diện các vấn đề vướng mắc trong xây dựng và triển khai BSC&KPI tại đơn vị:

– Các vấn đề liên quan đến quản trị mục tiêu;

– Phát sinh trong xây dựng KPI để đánh giá hiệu quả công việc;

 • Định hướng xử lý các vấn đề trên.
 • Giới thiệu, phân tích các phương án triển khai BSC&KPI:

– Phương án 1: Từ trên xuống;

– Phương án 2: Bắt đàu từ KPI;

– Phương án 3: Tổng thể;

– Phương án 4: Mô hình 2 tốc độ;

 • Trình tự phương án triển khai KPI tại các đơn vị;

Hoạt động bổ trợ:

 • Phân nhóm theo đơn vị theo nhóm chức năng đang xây dựng BSC&KPI;
 • Các nhóm cùng chuyên gia nhận diện, phân tích các vướng mắc đang gặp phải trong xây dựng, triển khai BSC&KPI;
 • Định vị doanh nghiệp mình đang ở đâu và lựa chọn mô hình triển khai phù hợp với thực trạng quản trị tại đơn vị;
 • Nhận diện, phân tích các vướng mắc đang gặp phải trong quá trình xây dựng, triển khai BSC&KPI tại đơn vị;
 • Thảo luận hướng giải quyết vấn đề.

Yêu cầu:

Học viên chuẩn bị sẵn các vấn đề về BSC&KPI để thảo luận.

Buổi 2: Phân tích bối cảnh và phân tích tổ chức theo dòng chảy kinh doanh

 • Xây dựng thư viện giải pháp và lựa chọn giải pháp bằng phân tích SWOT và bộ công cụ tích hợp.
 • Phân tích dòng chảy hoạt động của Công ty

Hoạt động bổ trợ: 

 • Các nội dung phân tích SWOT để hình thành thư viện giải pháp;
 • Định vị phạm vi phân tích;
 • Lựa chọn các yếu tố bên trong bên ngoài và kết hợp để có thư viện giải pháp trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
 • Đưa ra được các mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá với công ty.

Buổi 3: Bản đồ chiến lược và thẻ Công ty

 • Hướng dẫn xây dựng bản đồ chiến lược;
 • Hình thành thẻ KPI cấp công ty
 • Hướng dẫn giao mục tiêu từ thẻ công ty cho các đơn vị/ bộ phận/ phòng ban liên quan

Hoạt động bổ trợ:

 • Thực hành xây dựng bản đồ chiến lược;
 • Rà soát (nếu đã có), hướng dẫn thiết lập và duy trì thẻ điểm cân bằng;

Yêu cầu đối với học viên:

 • Tóm tắt chiến lược hiện tại để cùng thảo luận;
 • Vẽ được bản đồ chiến lược;
 • Chuyển hóa từ bản đồ thành thẻ điểm Công ty trong từng giai đoạn.

Buổi 4: Hướng dẫn xây dựng thẻ KPI cấp phòng ban/ đơn vị/ bộ phận

 • Đánh giá lại KPI Công ty giao cho đơn vị/ bộ phận/ phòng ban;
 • Phân tích chuỗi hoạt động của đơn vị/ bộ phận/ phòng ban;
 • Rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của đơn vị/ bộ phận/ phòng ban;
 • Xây dựng ma trận chức năng cấp đơn vị/ bộ phận/ phòng ban;
 • Hoàn thiện thẻ KPI cấp đơn vị/ bộ phận/ phòng ban;
 • Hướng dẫn giao KPI xuống các vị trí làm việc;

Hoạt động bổ trợ:

 • Làm bài tập phân tích chuỗi hoạt động của đơn vị/ bộ phận/ phòng ban;
 • Phân tích ma trận chức năng cấp đơn vị/ bộ phận/ phòng ban;
 • Hoàn thiện KPI cấp đơn vị/ bộ phận/ phòng ban;

Buổi 5: Hướng dẫn xây dựng thẻ KPI cấp cá nhân

 • Đánh giả lại KPI do đơn vị/ bộ phận/ phòng ban giao xuống;
 • Phân tích dòng chảy công việc (hay quá trình thực hiện công việc) của các vị trí làm việc;
 • Hướng dẫn ghi chép nhật ký công việc;
 • Rà soát chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc của vị trí làm việc;
 • Hình thành KPI vị trí làm việc;
 • Hoàn thiện thẻ KPI của vị trí làm việc;

Hoạt động bổ trợ: Hoàn thành thẻ KPI cá nhân hoàn chỉnh

Buổi 6: Hướng dẫn xây dựng các tiêu chí đánh giá và ứng dụng KPI trên phần mềm iHCM

 • Hướng dẫn xây dựng hệ thống đánh giá %
 • Phương án đánh giá điểm
 • Phương án đánh giá trên lỗi

Hoạt động bổ trợ: Thực hành đánh giá theo 3 phương pháp được hướng dẫn.

 • Buổi 7: Báo cáo các sản phẩm hoàn thiện và kế hoạch hành động dự kiến, Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cùng các Doanh nghiệp

  • Các học viên trình bày sản phẩm đã thực hành sau khoá học (gồm chiến lược, thẻ KPI công ty, thẻ KPI phòng ban, thẻ KPI công ty) và kế hoạch hành động triển khai;
  • Chuyên gia tư vấn cụ thể từng DN giúp hoàn thiện sản phẩm và kế hoạch hành động;
  • Giao lưu với các đơn vị/ công ty đã triển khai ứng dụng BSC và KPI 

  Hoạt động bổ trợ: 

  • Học viên xây dựng hoàn chỉnh bộ KPI và chuyên gia tư vấn hỗ trợ, góp ý nhằm hoàn thiện sản phẩm trên đưa vào ứng dụng thực tế.
  • Mở rộng giao lưu và chia sẻ các lưu ý, khó khăn thường gặp phải, hướng giải quyết vấn đề.

Buổi 8: Hướng dẫn áp dụng KPI để trả lương thưởng, Giới thiệu về OKR và Giải đáp thắc mắc.

 • Hướng dẫn áp dụng KPI để trả lương thưởng, Giới thiệu về OKR và Giải đáp thắc mắc.
  • Tư vấn, giải đáp thắc mắc;
  • Trình tự triển khai KPI tại các đơn vị;
  • Hướng dẫn đánh giá và áp dụng trả lương;
  • Hướng dẫn thêm về phương pháp OKR:

  _ Lịch sử phát triển của OKR;

  _ Khái niệm cơ bản về OKR;

  _ Các phương án triển khai OKR;

  _ Những sai lầm khi thiết lập OKR;

  _ Quản lý OKR;

  _ Tích hợp giữa BSC, KPI và OKR;

  • Hoạt động bổ trợ:
  • Hướng dẫn lộ trình áp dụng KPI để đưa vào lương thưởng hiệu quả, thúc đẩy tăng năng suất, đo lường hiệu quả và hướng đến mục tiêu.
  • Hướng dẫn phương án trả lương.
  • Chia sẻ ví dụ thực tế trong quá trình triển khai thực hiện.

Hotline: 0909111485 (Nhánh 1)  – thaomh.ieit@ftu.edu.vn

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NGAY HÔM NAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI LÊN TỚI 15%


HÌNH ẢNH MỘT SỐ KHÓA HỌC ĐÃ DIỄN RA
 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP iHCM

 

 

 

Đăng ký thông tin của chương trình tại đây:


THAM KHẢO THÊM CÁC KHÓA HỌC CÓ LIÊN QUAN TẠI ĐÂY:

 1. Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành. Tại đây
 2. Khóa học: Xây dựng mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí chức danh. Tại đây 
Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ tư, 27 Tháng 11 2019 09:42
Đánh giá bài này
(3 bình chọn)
Xem 44053 lần

Các khóa học đang diễn ra

Danh mục

mos-online

LUONG3P-01

bannerieit

KPIBCS-600x400-2 copy

 

học tin học văn phòng tại hà nội

nghiên cứu thị trường

banner slider 1

tai-lieu-mien-phi

Tạp chí - Số mới nhất

bia-tapchi

 
:

Về chúng tôi

Sứ mệnh: Xây dựng Viện thành nơi hội tụ và tỏa sáng của tri thức, đảm bảo tốt điều kiện để các thành viên sáng tạo và phát triển, kiến tạo được các sản phẩm khoa học và giáo dục với hàm lượng giá trị gia tăng cao hướng tới thỏa mãn tối  đa nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Giá trị cốt lõi: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Slogan: Kiến tạo giá trị từ tri thức!