Tên viện kt to-01

Chương trình trọng tâm

vv1vv2vv3vv4vv5

14/05/2014 Đào tạo kỹ năng quản lý cho cán bộ cấp phòng ban Featured

%AM, %25 %750 %2014 %00:%04

 • KHAI GIẢNG THỜI GIAN, THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
   

  18h00 thứ 4

  ngày 14/05/2014

   10 buổi học

  Thứ 4: 18h00-21h00

  Thứ 7: 8h30-11h30 & 13h30-16h30

   5.000.000 VNĐ  10 - 15% ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN KHÓA HỌC

THỜI LƯỢNG:

10 buổi học (Mỗi buổi 03h)

 

HỌC PHÍ:

- Lớp Public: 5.000.000 VNĐ/ học viên

- Lớp In-house: 15.000.000 VNĐ/ ngày đào tạo (2 buổi)

(Chi phí trên áp dụng cho lớp dưới 30 học viên và chưa bao gồm chi phí đi lại và ăn ở của giảng viên trong trường hợp lớp học ở ngoài địa bàn nội thành Hà Nội).

Khóa học được thiết kế đặc biệt ngắn gon, súc tích nhưng cung cấp đầy đủ cho học viên những kỹ năng cần thiết cho một nhà quản lý. Khóa học mong muốn đem lại cho học viên một cái nhìn toàn diện và sâu sắc thông qua những bài thực hành trong từng buổi học để người học có thể áp dụng thực tế vào công việc quản lý của mình.

Mục tiêu khóa học

+ Rà soát lại toàn bộ cấu trúc tổ chức và hệ thống chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp;

+ Phân tích dòng chảy kinh doanh và thiết lập / cải thiện quy trình hoạt động;

+ Cung cấp kiến thức quản lý cốt lõi cho cán bộ quản lý;

+ Hướng dẫn xây dựng KPI cơ bản theo vị trí làm việc;

+ Phân bổ mục tiêu kinh doanh và xây dựng KPI mục tiêu

Đối tượng tham dự

(1) Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc;

(2) Cán bộ quản lý trung và cao cấp;

(3) Cán bộ sắp được bổ nhiệm thăng chức;

(4) Cá nhân quan tâm đến quản lý.

Phương thức làm việc

+ Nhận diện vấn đề tại doanh nghiệp;

+ Cung cấp lý thuyết và công cụ giải quyết;

+ Trực tiếp hướng dẫn thực hành công cụ và kiến thức quản lý tại lớp;

+ Làm bài tập theo nhóm và thuyết trình.

Đội ngũ giảng viên

PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế, chuyên gia đào tạo và tư vấn quản trị Doanh nghiệp.

- TS Lê Thái Phong, Phó trưởng khoa Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương, chuyên gia xây dựng chiến lược.

- TS Nguyễn Thanh Bình, Giảng viên Học viện chính sách và phát triển, Bộ kế hoạch và đầu tư, Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Nhật Bản, chuyên gia phân tích tài chính.

- Kỹ sư Vương Mạnh Hoàng, CEO Dịch vụ số, chuyên gia tư vấn Marketing.

Chứng chỉ

Do Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế cấp.

 

 • KHAI GIẢNG THỜI GIAN, THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
   

  18h00 thứ 4

  ngày 14/05/2014

   10 buổi học

  Thứ 4: 18h00-21h00

  Thứ 7: 8h30-11h30 & 13h30-16h30

   5.000.000 VNĐ  10 - 15% ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

 Thời gian

Nội dung chi tiết

Mục tiêu

 Buổi 1

Tư duy nghề nghiệp – Phân tích hệ thống quản trị

 
 • + Công việc và kỹ năng cần có của nhà quản trị

- Bạn hiểu gì về quản trị?

- Vẽ chân dung nhà quản trị

- Phân cấp và mối quan hệ giữa các cấp quản trị trong công ty

 • + Các kỹ năng cần có của nhà quản trị

-   Rà soát cấu trúc tổ chức, hệ thống chức năng, nhiệm vụ

-   Bạn hiểu gì về doanh nghiệp?

-   Phân tích tình hình doanh nghiệp và nhận diện vấn đề

 • + Phân tích hệ thống quản trị
   •         - Thực hành 1a: Vẽ hình tượng nhà quản trị

- Thực hành 1b: Lập sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty và phòng ban.

- Thực hành 1c: Rà soát hệ thống quản trị

 • - Học viên nắm được kiến thức chung về nghề quản lý
 • - Định hướng để học viên tiếp cận kiến thức, kỹ năng cần có
 • - Giúp học viên định hình được hệ thống quản lý của công ty hiện tại
 • - Rà soát qui trình quản lý, bộc lộ những vấn đề cần cải thiện.
 Buổi 2

Năng lực tư duy chiến lược

 

+ Phân tích lộ trình kinh doanh

- Bài tập 2a: Xây dựng chiến lược bằng BSC;

Bài tập 2b: Sử dụng SWOT phân tích điểm mạnh, điểm yếu của công ty/phòng ban

 
 Buổi 3

Phân tích dòng chảy kinh doanh

 

+ Phân tích dòng chảy kinh doanh theo mô hình chuỗi giá trị Micheal Porter

- Bài tập 3: Lập sơ đồ dòng chảy kinh doanh/công việc của công ty và phòng ban

 • - Phân tích dòng chảy kinh doanh, thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu để khắc phục;
 • - Lập sơ đồ dòng chảy công việc phục vụ cho công việc quản lý.
Buổi  4

Thiết kế hệ thống tổ chức và quy trình quản lý

 
 • + Thiết lập quy trình hoạt động theo chuỗi, QT làm việc theo mắt xích, kèm theo thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu, hồ sơ
 • + Xây dựng vị trí làm việc theo mắt xích, hình thành chức năng, nhiệm vụ của vị trí làm việc
 • - Bài tập 4: Dựa trên sơ đồ dòng chảy thiết lập qui trình làm việc (kết hợp hình thành các thủ tục và biểu mẫu)
 • - Giúp các phòng ban điều chỉnh qui trình làm việc;
 • - Rà soát và điều chỉnh hệ thống báo cáo và các thủ tục (nếu chưa hợp lý)
Buổi 5

Thiết kế vị trí làm việc, Xây dựng mô tả công việc

 
 • + Thiết lập các vị trí làm việc theo yêu cầu và thực tế;
 • + Xây dựng bản mô tả công việc khoa học.

- Bài tập 5a: Thiết lập các vị trí làm việc

- Bài tập 5b: Hoàn thiện các mô tả công việc

 
Buổi 6

Phân bổ và kiểm soát mục tiêu

 
 • + Phương pháp và cách thức phân bổ mục tiêu;
 • + Kiểm soát sự cân bằng của các mục tiêu;
 • + Xác định tính khả thi của mục tiêu

- Bài tập 6: Xây dựng cây phân bổ mục tiêu.

 • - Hướng dẫn phân bổ mục tiêu kinh doanh và quản lý
Buổi 7

Xây dựng chỉ tiêu đánh giá nhân viên

 
 • + Xây dựng KPI (cơ bản) theo vị trí làm việc
 • + Phân bổ mục tiêu kinh doanh, xây dựng KPI (mục tiêu)

- Bài tập 7: Thực hành xây dựng chỉ tiêu đánh giá theo vị trí công việc (KPI cơ bản)

 • - Hướng dẫn xây dựng KPI cơ bản theo vị trí làm việc;
Buổi 8

Xây dựng hệ thống báo cáo dựa trên KPI

 
 • + Hoàn thiện mô tả công việc (KPI tổng hợp) , hình thành hệ thống đánh giá và   báo cáo

- Bài tập 8a: Hoàn thiện KPI tổng hợp

- Bài tập 8b: Hệ thống báo cáo dựa trên KPI

 • - Hoàn thiện mô tả công việc;
 • - Hoàn thiện hệ thống KPI;
 • - Xây dựng báo cáo theo KPI
Buổi 9

Lập kế hoạch và Tổ chức thực hiện

 
 • + Kỹ năng lập kế hoạch:

- Khái quát về lập kế hoạch;

- Lợi ích của việc lập kế hoạch;

- Các loại lập kế hoạch.

 • + Phương pháp lập kế hoạch:

- Xác định mục tiêu;

- Phân tích tình hình;

- Chuẩn bị nguồn lực;

- Lên kế hoạch;

- Kiểm soát thực hiện.

 • + Các công cụ lập kế hoạch thông dụng: GANTT, CPM, PERT.

- Hình thành bản kế hoạch: quy trình 5W2H.

- Bài tập 9a. Xác lập một kế hoạch theo 5W2H

- Bài tập 9b. Lập kế hoạch bằng Gantt Chart

 • - Lập kế hoạch thực hiện một dự án hoặc một công việc cụ thể;
 • - Phân tích, trao đổi, thảo luận;
 • - Rèn luyện sự phối hợp giữa các thành viên.
 • - Tổ chức công việc cá nhân.
Buổi 10

Hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo

Kiểm soát tài chính doanh nghiệp chủ động

 
 • + Hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo

- Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả

- Những điều cần biết về giao việc và ủy quyền

- Huấn luyện và tạo động lực làm việc cho nhân viên

 • + Kiểm soát tài chính doanh nghiệp chủ động
 • + Bổ trợ kỹ năng mềm cho nhà quản lý;
 • + Tổng hợp kiến thức đã đào tạo;
 • + Giải đáp khúc mắc của học viên.
 

Trân trọng kính mời các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham dự!

 

Chi tiết xin liên hệ:

VIỆN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84-4) 32595158 (ext: 375, 378) Fax: (84-4) 37759632

Website: http://ieit.edu.vn; http://facebook.com/Vienkinhte.ftu

Email: eit@ftu.edu.vnphuonglinh.ftu@gmail.com              

Phụ trách lớp: Phương Linh 01652 357 933

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %06 %401 %2014 %15:%05
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Đọc 11577 thời gian

Các khóa học đang diễn ra

 

LUONG3P-01

Capture copy

 

 banner_tiki-01.png

 

KPIBCS-600x400-2 copy

 

hientuongrangdong

 

Ảnh-sp-bgs-TKTL-FINAL-600x600

Thống kê truy cập

 

Về chúng tôi

Sứ mệnh: Xây dựng Viện thành nơi hội tụ và tỏa sáng của tri thức, đảm bảo tốt điều kiện để các thành viên sáng tạo và phát triển, kiến tạo được các sản phẩm khoa học và giáo dục với hàm lượng giá trị gia tăng cao hướng tới thỏa mãn tối  đa nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Giá trị cốt lõi: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Slogan: Kiến tạo tri thức - Cộng hưởng giá trị!

FACEBOOK IEIT

Picture1