Chương trình trọng tâm

vv1vv2vv3vv4vv5

TS. Đào Ngọc Tiến

Thứ sáu, 06 Tháng 2 2015 14:33

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên:                ĐÀO NGỌC TIẾN

Ngày sinh:               25 / 02 / 1978

Quốc tịch:                Việt Nam

Nghề nghiệp:           Giảng viên,

                                 Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Địa chỉ:                    91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

                                 Việt Nam

Điện thoại:               84-4-3259 5168 (máy lẻ 231)     Fax:     84-4-37755118           

Di động:                   0913566677                                E-mail:dntien@ftu.edu.vn

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

2010:               Tiến sỹ Kinh tế

                        Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

2007                Giảng viên chính sách thương mại

                        Trung tâm Estey về Kinh tế học và Luật trong thương mại quốc tế, Canada

                        Mạng đào tạo chính sách thương mại Đông Nam Á

2003:               Thạc sỹ Quản trị kinh doanh,

Đại học La Trobe, Australia

2000:               Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kinh tế đối ngoại

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

NGOẠI NGỮ: TIẾNG ANH

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO có chứng chỉ

2010                Khóa tập huấn nâng cao năng lực nghiên cứu”, WTO và ESCAP tổ chức, Viên Chăn, Lào, 21-25/6/2010

2010                Khóa đào tạo giảng viên giảng dạy trực tuyến”, Công ty phát triển tổ chức OCD và Cơ quan năng lực cạnh tranh toàn cầu GCF, Hà Nội, 17-19/6

2009                Khóa đào tạo trực tuyến “Vai trò của cơ chế nhập khẩu đặc biệt và các công cụ phân tích thị trường trong phát triển xuất khẩu và đa dạng hóa”, Viện nghiên cứu Ngân hàng thế giới, 12-30/1/2009

2008                Khóa đào tạo trực tuyến “Tiêu chuẩn sản phẩm: thách thức và cơ hội cho những nước nông nghiệp đang phát triển”, Viện nghiên cứu Ngân hàng thế giới, 2-27/6/2008

2007                Khóa đào tạo nâng cao “Chính sách Thương mại trong nông nghiệp”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Manila (Phillipine), 5-7/12/2007

2007                Khóa đào tạo nâng cao “Đàm phán trong WTO”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Bang kok (Thái lan), 25-30/11/2007

2007                Khóa đào tạo giảng viên lần 2 “Giới thiệu về chính sách thương mại và WTO”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Manila (Phillipine), 17-21/9/2007

2007                Khóa học hè “Phát triển bền vững ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế”, Đại học Kinh tế quốc dân (Việt Nam) và Đại học Rouen (Pháp), Hà Nội, 16-19/7/2007

2007                Khóa đào tạo nâng cao “Tham vấn đa phương trong chính sách thương mại”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Jakarta (Indonesia), 20-22/3/2007

2007                Khóa đào tạo nâng cao “Thương mại dịch vụ”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Manila (Phillipine), 8-10/3/2007

2007                Khóa đào tạo nâng cao “Tiếp cận thị trường hàng phi nông nghiệp”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Manila (Phillipine), 5-7/3/2007

2006:               Khóa đào tạo giảng viên “Giới thiệu về chính sách thương mại và WTO”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Manila (Phillipine), 11-15/12/2006

2006:               Xây dựng và phát triển thương hiệu, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI, Hà Nội, Việt Nam

2005:               Các khía cạnh kinh tế và pháp lý của các hiệp định đầu tư quốc tế, UNCTAD, Bangkok, Thái Lan, 12/2005

2004:               Năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế, Trường Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội và USAID, Hà Nội, Việt Nam

2004:               Các phương pháp định lượng trong kinh tế và kinh doanh, Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, Việt Nam

2003:               Một số vấn đề trong chương trình nghị sự kinh tế quốc tế, UNCTAD và Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

2001:               Nâng cao năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu, Trung tâm hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

12/2007-nay             Phó trưởng phòng quản lý khoa học, Giám đốc Trung tâm hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

7/2003-nay:              Giảng viên, Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

                                 Giảng viên mời giảng, Đại học Kinh tế quốc dân (khoa Quốc tế học)

6/2000- 6/2002:       Trợ giảng, Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

1/2000-6/2000:        Chuyên viên xuất khẩu, CONTREXIM HOLDINGS, Việt Nam

CÁC MÔN HỌC

             Chính sách thương mại quốc tế

             Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam

             Nguyên lý quản trị, Nhập môn kinh doanh qua xử lý tình huống, Thực hành kinh doanh – Integrated Business, Applied Integrated Business (chương trình hợp tác Đại học Ngoại thương và Đại học Bedfordshire (Vương quốc Anh))

             Thuế (Chương trình hợp tác Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Sunderland (Vương quốc Anh))

             Khóa học về Chính sách thương mại và WTO, Thương mại dịch vụ (Chương trình hội nhập kinh tế APEC-EIP)

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

BÀI BÁO

Đào Ngọc Tiến (2010), Phát triển công nghiệp hỗ trợ của các nước châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí kinh tế đối ngoại, số 42/2010

Đào Ngọc Tiến, Vũ Hoàng Nam và Phan Thanh Vân (2010), Vai trò của giáo dục chính thức trong việc lựa chọn công việc và thu nhập của người lao động làng nghề Phú Vinh, Tạp chí kinh tế đối ngoại, số 42/2010

Đào Ngọc Tiến (2010), Nghiên cứu mối liên hệ giữa xuất khẩu và du lịch quốc tế: trường hợp của Việt Nam, Tạp chí kinh tế đối ngoại, số 41/2010

Đào Ngọc Tiến (2009), Các yếu tố ảnh hưởng đến luồng xuất khẩu của Việt Nam và hàm ý chính sách trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu (Determinants to Vietnam’s export flows and government implications under the global crisis), Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và xây dựng chương trình đào tạo về chính sách thương mại quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương-Dự án hỗ trợ thương mại đa biên (MUTRAP)-Mạng đào tạo chính sách thương mại Đông Nam Á (SEATRANET), Hà Nội, 12/2009

Đào Ngọc Tiến, Vũ Hoàng Nam và Phan Thanh Vân (2009), Vai trò của giáo dục chính thức trong việc lựa chọn công việc và thu nhập của người lao động ở các cụm công nghiệp làng nghề: trường hợp 2 cụm công nghiệp ở miền Bắc Việt Nam (The roles of formal schooling in workers’ job selection and income in village-based industrial clusters: the cases of two clusters in northern Vietnam), trong Kỷ yếu hội thảo thường niên các nhà kinh tế Việt Nam (Vietnam Economists Annual Meeting – VEAM 2009), Trường Đại học Ngoại thương, 12/2009.

Đào Ngọc Tiến (2009), Phát triển công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Hội thảo quốc tế “Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Kinh nghiệm của Nhật Bản và một số nước châu Á”, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, 10/2009

Đào Ngọc Tiến & Phan Thị Thanh Hương (2009), Phát triển các hiệp hội ngành hàng ở Việt Nam – Góc nhìn từ phía doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Số 34/2009

Đào Ngọc Tiến & Nguyễn Hữu Khải (2008), Hàng rào kỹ thuật của EU và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đối với doanh nghiệp Hà Nội, Tạp chí nghiên cứu châu Âu, số 10(97) 2008

Đào Ngọc Tiến & Nguyễn Văn Hồng (2008), Mức độ tập trung thương mại của Việt Nam với ASEAN+3, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Số 32/2008

Đào Ngọc Tiến & Nguyễn Hữu Khải (2008), Đánh giá khả năng vượt rào cản kỹ thuật thương mại của hàng xuất khẩu Hà Nội, Tạp chí nghiên cứu châu Âu, số 8(95)

Đào Ngọc Tiến & Phạm Thu Hương (2007), Thị hiếu và thỏa mãn của sinh viên Việt Nam du học sau đại học tại Hàn Quốc: nghiên cứu so sánh với các nước châu Á, 2007, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: “Diễn đàn Châu Á POSCO”, Seoul 21/5/2008   

             Đào Ngọc Tiến (2007), Chính sách phát triển thị trường xuất khẩu của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Kinh tế ngoại thương, Trường Đại học Ngoại thương.

             Nguyễn Hữu Khải và Đào Ngọc Tiến (2007), Xuất khẩu của Việt Nam năm 2006 và triển vọng 2007, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 1/2007

             Nguyễn Hữu Khải và Đào Ngọc Tiến (2007), Dự án quốc gia: một làng nghề, một sản phẩm của Thái Lan và kinh nghiệm đối với Việt Nam, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Số 22/2007

             Đào Ngọc Tiến (2006), Xác định khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục tại Đại học Ngoại thương, Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Đổi mới giảng dạy và phương pháp đánh giá ở Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại thương, Việt Nam, 11/2006 – chỉnh sửa và xuất bản trong Tạp chí Kinh tế đối ngoại Số 23/2007

             Phạm Thu Hương, Đào Ngọc Tiến và Nguyễn Hồng Hải (2006), Các doanh nghiệp may Việt Nam: Chiến lược và năng lực cạnh tranh sau khi dỡ bỏ hạn ngạch: tiếp cận theo chuỗi giá trị toàn cầu, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Quốc tế hóa các doanh nghiệp Việt Nam”, Dự án Thương mại quốc tế Việt Nam – Đan Mạch, Hà Nội, 12/2006.

             Đào Ngọc Tiến và Bùi Việt Phương (2006), Xu hướng hình thành các Hiệp định thương mại tự do song phương và tác động đối với Việt Nam, Tạp chí Kinh tế đối ngoại Số 19/2006

             Đào Ngọc Tiến (2006), Xuất khẩu rau quả của Việt Nam: Hiện trạng và phương hướng trong bối cảnh tự do hóa thương mại, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Kinh tế ngoại thương, Trường Đại học Ngoại thương.

             Đào Ngọc Tiến (2006), Vai trò của trung gian trong thương mại điện tử B2C, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Những vấn đề về quản trị kinh doanh và thương mại trong nền kinh tế tri thức, Đại học Thương mại và Đại học Shu-te (Đài Loan), Hà Nội, tháng 8/2006.

             Phạm Thu Hương và Đào Ngọc Tiến (2006), Thách thức đối với trợ cấp xuất khẩu sau khi Việt Nam gia nhập WTO, Tạp chí Kinh tế đối ngoại Số 18/2006

             Vũ Hoàng Nam và Đào Ngọc Tiến (2006), Tác động của of AFTA và BTA đối với xuất khẩu của Việt Nam: phân tích định lượng, Tạp chí Kinh tế đối ngoại Số 16/2006

             Đào Ngọc Tiến (2005), Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Kinh tế ngoại thương, Trường Đại học Ngoại thương.

             Đào Ngọc Tiến (2005), Vai trò của các hiệp hội ngành hàng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Kinh tế đối ngoại Số12, 6/2005.

             Đào Ngọc Tiến (2004), Chính sách thương mại của Australia, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Kinh tế ngoại thương, Trường Đại học Ngoại thương.

SÁCH

             Henrik Schaumburg-Muller, Phạm Thu Hương và Đào Ngọc Tiến (2009), Chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu sau khi dỡ bỏ hệ thống hạn ngạch dệt may (Strategies of Vietnames firms in the global garment value chain after the Multi-Fiber Arrangement), trong Con rồng châu Á mới: Quốc tế hóa các doanh nghiệp ở Việt Nam (The new Asian Dragon: Internationalisation of firms in Vietnam), Copenhagen business School Press

             Hoàng Văn Châu, Đào Ngọc Tiến và các đồng tác giả (2009), Hiệp hội ngành hàng trên thế giới và ở Việt Nam, Nhà xuất bản Hồng Đức.

             Nguyễn Hữu Khải, Vũ Thị Hiền và Đào Ngọc Tiến (2007), Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam, NXB Thống kê

             Nguyễn Hữu Khải, Vũ Thị Hiền và Đào Ngọc Tiến (2007), Quản lý nhập khẩu: Cơ chế, chính sách và biện pháp, NXB Thống kê

             Nguyễn Hữu Khải và Đào Ngọc Tiến (2006), Thương hiệu hàng thủ công mỹ nghệ, NXB Lao động Xã hội

             Đào Ngọc Tiến (2005), Chiến lược và năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines, trong “Năng lực cạnh tranh ở Việt Nam: các nghiên cứu tình huống”, NXB Đại học Quốc gia, (tiếng Anh)

             Nguyễn Hữu Khải, Phạm Thị Hồng Yến và Đào Ngọc Tiến (2004), Các tình huống và bài tập thuế, NXB Thống kê

             Bùi Xuân Lưu, Đào Ngọc Tiến và các đồng tác giả (2004), Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Thống kê

             Nguyễn Hữu Khải, Phạm Thị Hồng Yến, Vũ Thị Hiền và Đào Ngọc Tiến (2002), Tổng quan thị trường nông sản 1990s, Lưu hành nội bộ, Trường Đại học Ngoại thương.

HỘI THẢO KHOA HỌC

Đào Ngọc Tiến (2010) Quá trình chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam, Hội thảo “Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam: Thực trạng và lựa chọn cho giai đoạn 2011-2020”, Uỷ ban kinh tế quốc hội và Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội

Đào Ngọc Tiến (2009), Các yếu tố ảnh hưởng đến luồng xuất khẩu của Việt Nam và hàm ý chính sách trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu (Determinants to Vietnam’s export flows and government implications under the global crisis), Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và xây dựng chương trình đào tạo về chính sách thương mại quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương-Dự án hỗ trợ thương mại đa biên (MUTRAP)-Mạng đào tạo chính sách thương mại Đông Nam Á (SEATRANET), Hà Nội, 12/2009

Đào Ngọc Tiến, Vũ Hoàng Nam và Phan Thanh Vân (2009), Vai trò của giáo dục chính thức trong việc lựa chọn công việc và thu nhập của người lao động ở các cụm công nghiệp làng nghề: trường hợp 2 cụm công nghiệp ở miền Bắc Việt Nam (The roles of formal schooling in workers’ job selection and income in village-based industrial clusters: the cases of two clusters in northern Vietnam), trong Kỷ yếu hội thảo thường niên các nhà kinh tế Việt Nam (Vietnam Economists Annual Meeting – VEAM 2009), Trường Đại học Ngoại thương, 12/2009.

Đào Ngọc Tiến (2009), Phát triển công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Hội thảo quốc tế “Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Kinh nghiệm của Nhật Bản và một số nước châu Á”, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, 10/2009

Đào Ngọc Tiến & Phạm Thu Hương (2007), Thị hiếu và thỏa mãn của sinh viên Việt Nam du học sau đại học tại Hàn Quốc: nghiên cứu so sánh với các nước châu Á, 2007, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: “Diễn đàn Châu Á POSCO”, Seoul 21/5/2008   

             Đào Ngọc Tiến (2007), Chính sách phát triển thị trường xuất khẩu của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Kinh tế ngoại thương, Trường Đại học Ngoại thương.

             Đào Ngọc Tiến (2006), Xác định khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục tại Đại học Ngoại thương, Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Đổi mới giảng dạy và phương pháp đánh giá ở Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại thương, Việt Nam, 11/2006

             Phạm Thu Hương, Đào Ngọc Tiến và Nguyễn Hồng Hải (2006), Các doanh nghiệp may Việt Nam: Chiến lược và năng lực cạnh tranh sau khi dỡ bỏ hạn ngạch: tiếp cận theo chuỗi giá trị toàn cầu, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Quốc tế hóa các doanh nghiệp Việt Nam”, Dự án Thương mại quốc tế Việt Nam – Đan Mạch, Hà Nội, 12/2006.

             Đào Ngọc Tiến (2006), Xuất khẩu rau quả của Việt Nam: Hiện trạng và phương hướng trong bối cảnh tự do hóa thương mại, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Kinh tế ngoại thương, Trường Đại học Ngoại thương.

             Đào Ngọc Tiến (2006), Vai trò của trung gian trong thương mại điện tử B2C, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Những vấn đề về quản trị kinh doanh và thương mại trong nền kinh tế tri thức, Đại học Thương mại và Đại học Shu-te (Đài Loan), Hà Nội, tháng 8/2006.

             Đào Ngọc Tiến (2005), Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Kinh tế ngoại thương, Trường Đại học Ngoại thương.

             Đào Ngọc Tiến (2005), Vai trò của các hiệp hội ngành hàng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Kinh tế đối ngoại Số12, 6/2005.

             Đào Ngọc Tiến (2004), Chính sách thương mại của Australia, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Kinh tế ngoại thương, Trường Đại học Ngoại thương.

NGHIÊN CỨU

Tác động của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đến khu vực doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam, 2009, Đề tài NCKH Bộ Công Thương, (Thư ký khoa học)

Tăng cường sự gắn kết giữa du lịch và thương mại quốc tế, 2009, Đề tài NCKH Bộ Công Thương, (Thư ký khoa học)

Nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học thông qua phương thức hiện diện thể nhân (WTO phương thức 3), 2008-2009, Bộ Giáo dục và đào tạo (Chủ nhiệm đề tài)

Cà phê, hợp tác và cạnh tranh: nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và Colombia, 2008-2009, Nghiên cứu chung giữa Trường Đại học Ngoại thương (Việt Nam) và Đại học EAFIT (Colombia), UNCTAD (Nghiên cứu viên chính)

Năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của mặt hàng giày dép Việt Nam, 2008, Bộ Giáo dục và đào tạo (Thành viên)

Phát triển các hiệp hội ngành hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, 2008, Bộ Giáo dục và đào tạo (Thư ký khoa học)

Các biện pháp vượt rào cản kỹ thuật thương mại: áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Hà Nội, 2008, Bộ Giáo dục và đào tạo (Thư ký khoa học).

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tập trung thương mại của Việt Nam với các nước ASEAN+3, 2008, Bộ Giáo dục và đào tạo (Thành viên).

Thị hiếu và thỏa mãn của sinh viên Việt Nam du học sau đại học tại Hàn Quốc: nghiên cứu so sánh với các nước châu Á, 2007, tài trợ bởi Quỹ POSCO TJ Park Foundation (chủ trì).           

             Phân tích thị trường thảo quả cho tỉnh Lai Châu (Việt Nam), 2007, Tổ chức phát triển Hà Lan (chuyên gia tư vấn)

Định vị sản phẩm tiêu dùng Hàn Quốc và Nhật Bản trên thị trường Việt Nam, 2007, tài trợ bởi POSCO TJ Park Foundation (thành viên).    

Chiến lược và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may Việt Nam sau khi dỡ bỏ hạn ngạch – tiếp cận theo chuỗi giá trị tòan cầu, 2006, DỰ án hợp tác nghiên cứu kinh doanh quốc tế Việt Nam – Đan Mạch

Đánh giá thực trạng và định hướng chuyển dịch cơ cáu xuất khẩu việt Nam thời kỳ 2006-2015, 2006, Bộ Thương mại (Thư ký khoa học).

Cơ chế và chính sách quản lý nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, 2006, Bộ Thương mại (Thành viên).

Phát triển thương hiệu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam: áp dụng cho đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ và gốm Bát Tràng, 2006, Bộ Giáo dục và đào tạo (Thư ký khoa học).

Nâng cao năng lực cạnh tranh các ngành dịch vụ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện ACFTA, 2006, Bộ Thương mại (Thành viên).

Các giải pháp xúc tiến xuất khẩu sau khi Việt Nam gia nhập WTO , 2005, Bộ Giáo dục và đào tạo (Thành viên).

             Phân tích kinh tế ngành chè Thái Nguyên, 2005, Tổ chức phát triển Hà Lan (chuyên gia tư vấn))

             Nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng chè xuất khẩu Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21, 2004, Bộ Giáo dục và đào tạo (Thư ký khoa học).

             Cơ sở khoa học cho chiến lược xuất khẩu của Việt Nam, 2004, Bộ Thương mại (Thành viên).

             Điều chỉnh chính sách thương mại Việt Nam sau khi gia nhập ASEAN, 2003, Bộ Giáo dục và đào tạo (Thư ký khoa học).

             Năng lực cạnh tranh mặt hàng may mặc việt Nam sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, 2003, Bộ Giáo dục và đào tạo (Thành viên).

             Công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam, 2002, Bộ Giáo dục và đào tạo (Thành viên).

             Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, 2001, Bộ Thương mại (Thành viên).

CÁC NGHIÊN CỨU ĐANG THỰC HIỆN

Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam đến năm 2020, 2009-2010, Đề tài NCKH cấp Nhà nước (Thư ký khoa học)

Phát triển bền vững các làng nghề truyền thống tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, 2009-2010, Đề tài NCKH trọng điểm, Bộ Giáo dục và đào tạo (thư ký khoa học)

Bảo hộ hợp pháp một số ngành công nghiệp của Việt Nam sau khi gia nhập WTO, Đề tài NCKH, Bộ Công Thương (thành viên)

*           *         *

Nếu muốn xác nhận hoặc tìm hiểu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ::

             GS.TS Hoàng Văn Châu, Hiệu trưởng, Trường Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Hà Nội, E-mail: chauhv.bgh@ftu.edu.vn

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ sáu, 06 Tháng 2 2015 15:27
Đánh giá bài này
(2 bình chọn)
Xem 9614 lần
Cùng chủ đề này TS. Lê Thái Phong »

mos-online

LUONG3P-01

bannerieit

Capture copy

 

KPIBCS-600x400-2 copy

 

học tin học văn phòng tại hà nội

nghiên cứu thị trường

banner slider 1

tai-lieu-mien-phi

Tạp chí - Số mới nhất

bia-tapchi

 
:

Về chúng tôi

Sứ mệnh: Xây dựng Viện thành nơi hội tụ và tỏa sáng của tri thức, đảm bảo tốt điều kiện để các thành viên sáng tạo và phát triển, kiến tạo được các sản phẩm khoa học và giáo dục với hàm lượng giá trị gia tăng cao hướng tới thỏa mãn tối  đa nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Giá trị cốt lõi: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Slogan: Kiến tạo giá trị từ tri thức!