Chương trình trọng tâm

vv1vv2vv3vv4vv5

Giới thiệu Phần mềm Chẩn đoán sức khỏe doanh nghiệp

Thứ tư, 19 Tháng 2 2020 08:59

 Capture

 

 

Cũng như con người, doanh nghiệp là một cơ thể sống, nó cần được quan tâm, chăm sóc để phát triển bền vững. Sự phát triển hay thụt lùi của một doanh nghiệp phản ánh tình hình sức khỏe của chính doanh nghiệp đó. Vậy, sức khỏe doanh nghiệp chính là bức tranh khái quát nhất tình hình hoạt động của doanh nghiệp, được thể hiện thông qua nhiều khía cạnh (yếu tố) khác nhau.

Rất khó để một doanh nghiệp đạt được tình trạng hoàn toàn “khỏe mạnh”, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế - chính trị - xã hội diễn biến phức tạp như hiện nay. Vì vậy, doanh nghiệp cần được “thăm khám” và “chữa trị” khi có “bệnh” hay có những biểu hiện xấu. Đơn giản hơn, doanh nghiệp cũng cần có những cuộc “khám bệnh định kỳ” để ban lãnh đạo, ban quản lý doanh nghiệp nắm bắt được tình hình doanh nghiệp, từ đó đưa ra được những quyết định kịp thời và đúng đắn. Việc nắm rõ tình trạng sức khỏe thực tế của doanh nghiệp sẽ góp phần đáng kể vào việc hoạch định, xây dựng chiến lược và lập kế hoạch phát triển cho một doanh nghiệp.

Hiện nay, có rất nhiều phương thức cũng như các bộ chỉ số được các tổ chức, viện nghiên cứu đề xuất để đánh giá tình hình sức khỏe của một doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, hỗ trợ áp dụng bộ công cụ và phần mềm chẩn đoán sức khỏe doanh nghiệp, hoạch định chiến lược, quản trị mục tiêu và trả lương theo hiệu quả, giá trị đóng góp dựa trên phương pháp BSC & KPI và 3Ps cho các doanh nghiệp ngành công thương”, thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp” của Bộ Công thương; nhóm nghiên cứu đến từ Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế - Đại học Ngoại Thương đã tiến hành thiết kế phần mềm “Chẩn đoán sức khỏe doanh nghiệp” dành riêng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Phần mềm Chẩn đoán sức khỏe doanh nghiệp của Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế được nghiên cứu thiết kế dựa trên 04 mô hình:

(1) Mô hình 7S của Mc. Kinsey;

(2) Mô hình 06 khía cạnh BSC;

(3) Mô hình đánh giá hệ thống theo tiêu chí của ISO;

(4) Mô hình đánh giá năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp;

Ngoài ra, bằng kinh nghiệm gần 10 năm triển khai các hoạt động tư vấn – đào tạo về chiến lược, tổ chức, hoạt động… của doanh nghiệp, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế cung cấp thêm (5) Mô hình Quick test – là mô hình tổng hợp các yếu tố mà iEIT nhận định có tác động tới hoạt động của một doanh nghiệp.

1. MÔ HÌNH 7S CỦA MC. KINSEY

Mô hình 7S do Tom Peters và Robert Waterman, nhân viên của tổ chức tư vấn McKinsey và Company phát triển vào những năm đầu của thập niên 80. Theo đó, ý tưởng chính của mô hình là có 7 yếu tố nội tại (3 nhóm nhân tố cứng và 4 nhóm nhân tố mềm) trong một tổ chức cần phải được dung hòa để tổ chức hoạt động thành công. Mô hình 7S là phương pháp áp dụng để thích nghi nhanh chóng với sự chuyển đổi mà không phải từ bỏ lợi ích cho doanh nghiệp.

Bảy chữ “S” trong mô hình này đề cập đến bảy nhân tố bắt đầu bằng chữ “S” trong tiếng Anh: Strategy (Chiến lược), Structure (Cấu trúc), Systems (Hệ thống), Style (Phong cách), Staff (Nhân sự), Skills (Kỹ năng) và Shared values (Giá trị chia sẻ). Theo mô hình này, các nhân tố nội bộ này trong một doanh nghiệp sẽ kết hợp chặt chẽ với nhau một cách khoa học để định hướng doanh nghiệp phát triển theo chiều hướng đúng đắn.

Mô hình 7S có thể được áp dụng đối với các tổ chức, đơn vị bất kỳ. Trong mô hình 7S không chỉ có những yếu tố thành công cứng mà còn có những yếu tố thành công mềm và cả hai đều quan trọng như nhau. Mô hình 7S là phương pháp áp dụng để thích nghi nhanh chóng với sự chuyển đổi mà không phải từ bỏ lợi ích.

2. MÔ HÌNH BALANCED SCORECARD

Đầu thập niên 1990, hai Giáo sư Kaplan & Norton của trường Đại học Harvard là những người đầu tiên phát triển hệ thống Balanced Scorecard (BSC). BSC được hiểu là một hệ thống quản lý, nó giúp cho doanh nghiệp thiết lập, thực hiện, giám sát, đo lường để đạt được các chiến lược & các mục tiêu của mình. Sau khi các doanh nghiệp thiết lập và phát triển các chiến lược, doanh nghiệp sẽ triển khai, thực hiện & giám sát chiến lược thông qua 4 viễn cảnh: tài chính, khách hàng, quá trình hoạt động nội bộ, học tập & phát triển:

Tài chính: doanh nghiệp đo lường và giám sát các yêu cầu & các kết quả về tài chính

Khách hàng: đo lường và giám sát sự thỏa mãn khách hàng và các yêu cầu về các kết hoạt động đáp ứng các nhu cầu đòi hỏi của khách hàng.

Quá trình nội bộ: đo lường & giám sát các chỉ số và các yêu cầu của các quá trình trọng yếu trong nội bộ doanh nghiệp hướng đến khách hàng

Học tập & phát triển: tập trung vào cách thức doanh nghiệp giáo dục & đào tạo nhân viên, nâng cao kiến thức và cách thức doanh nghiệp đã sử dụng các kiến thức này để duy trì lợi thế cạnh tranh trong thị trường.

Hiện nay, hệ thống thẻ điểm cân bằng đã bổ sung và phát triển thêm 2 viễn cảnh mới là Thỏa mãn nhân viên và Cộng đồng, môi trường.

3. MÔ HÌNH TIÊU CHUẨN ISO

ISO là hệ thống các yêu cầu quản lý chất lượng nhằm quản lý các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng. Theo đó, chất lượng là khả năng đáp ứng các yêu cầu của một tập hợp các đặc tính vốn có. Việc quản lý chất lượng phải được tuân theo 7 nguyên tắc:

-Hướng vào khách hàng: Tiêu điểm hàng đầu của quản lý chất lượng là đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cố gắng vượt cao hơn sự mong đợi của họ.

-Sự lãnh đạo: Lãnh đạo các cấp thiết lập thống nhất mục đích và định hướng, tạo điều kiện để mọi người được tham gia vào việc đạt được mục tiêu chất lượng của tổ chức.

-Sự tham gia của mọi người: Năng lực, được trao quyền và tham gia ở tất cả các cấp trong toàn tổ chức là rất cần thiết để nâng cao năng lực của tổ chức trong việc tạo và cung cấp giá trị.

-Tiếp cận theo quá trình: Các kết quả nhất quán và có thể dự đoán đạt được hiệu lực và hiệu quả hơn khi các hoạt động được hiểu và quản lý các quá trình liên quan với nhau thực hiện chức năng như một hệ thống gắn bó chặt chẽ.

-Cải tiến: Các tổ chức thành công đều tập trung không ngừng vào cải tiến.

-Quyết định dựa trên bằng chứng: Quyết định dựa trên phân tích và đánh giá các dữ liệu và thông tin có nhiều khả năng để tạo ra kết quả mong muốn.

-Quan hệ hợp tác với đối tác: Để có thành công bền vững, các tổ chức quản lý các mối quan hệ của họ với các bên quan tâm, chẳng hạn như các nhà cung cấp.

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng bộ câu hỏi cho mô hình ISO dựa trên hệ thống quản lý chất lượng tập hợp các yếu tố có liên quan và tương tác của một tổ chức để thiết lập các chính sách và mục tiêu, các quá trình để đạt các mục tiêu đó.

4. MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đổi số (Digital Transformation) là khái niệm ra đời trong thời đại internet bùng nổ, đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, mô tả việc ứng dụng công nghệ (digitalize) vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Nếu đạt hiệu quả, hoạt động này sẽ thay đổi toàn diện (transformation) cách thức mà một doanh nghiệp hoạt động, tăng hiệu quả hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại giá trị cho khách hàng. Mô hình chuyển đổi số được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí chính:

(1) Process: Quá trình

(2) Technology: Công nghệ

(3) Organization: Tổ chức

Trong 3 tiêu chí này bao gồm 8 trụ cột khác là Operations (Vận hành), Supply Chain (Chuỗi cung ứng), Product Lifecycle (Vòng đời sản phẩm), Automation (Tự động hóa), Connectivity (Kết nối), Intelligence (Trí tuệ), Talent Readiness (Khả năng sẵn sàng), Structure & Management (Cấu trúc và Quản lý).

Một quy trình chuyển đổi số thành công phải là sự tổng hòa của tất cả những yếu tố này. Nếu thiếu đi một trong các yếu tố, doanh nghiệp sẽ bị phung phí nguồn lực. Mô hình Chuyển đổi số được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí và 8 trụ cột kể trên. Bằng cách xác định nhiệm vụ, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của công ty và đưa chúng vào thực tiễn, tiếp theo là sử dụng các công cụ đo lường, đánh giá kết quả, Mô hình Chuyển đổi số chỉ ra những khía cạnh mà doanh nghiệp cần tập trung nhiều nguồn lực hơn cho việc phát triển, thay vào đó có thể áp dụng công nghệ cho những khía cạnh khác để tiết kiệm nguồn lực.

5. MÔ HÌNH QUICK TEST iEIT

Bằng kinh nghiệm 10 năm trong các hoạt động tư vấn - đào tạo doanh nghiệp của Viện Kinh tế và thương mại quốc tế, chúng tôi đề xuất mô hình Quick test tổng hợp tất cả các yếu tố mà chúng tôi cho rằng có tác động đến các mặt hoạt động của doanh nghiệp.

Các yếu tố này gồm: Phong cách lãnh đạo, Chiến lược, Thông tin, Nguồn nhân lực, Khách hàng, Nhà cung cấp, Quy trình nội bộ, Xã hội, Kết quả kinh doanh...

“Việc sử dụng Phần mềm Chẩn đoán sức khỏe doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan nhất về thực trạng của chính doanh nghiệp mình. Kết quả chuẩn đoán sức khỏe giúp doanh nghiệp nhận định được những mảng hoạt động đang hiệu quả và ngược lại, những mảng nào đang còn yếu kém. Từ đó, giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra phương án điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

VIỆN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ: 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Email: bbt@moit.gov.vn

Email: eit@ftu.edu.vn

Điện thoại: (024) 2220 2108

Điện thoại: (024) 3259 5158 (ext: 375, 378)

 

Link phần mềm: https://app.ieit.vn

 

Đăng ký tham dự:

 

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ tư, 19 Tháng 2 2020 09:21
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem 588 lần

Danh mục

mos-online

LUONG3P-01

bannerieit

Capture copy

 

KPIBCS-600x400-2 copy

 

học tin học văn phòng tại hà nội

nghiên cứu thị trường

banner slider 1

tai-lieu-mien-phi

Tạp chí - Số mới nhất

bia-tapchi

 
:

Về chúng tôi

Sứ mệnh: Xây dựng Viện thành nơi hội tụ và tỏa sáng của tri thức, đảm bảo tốt điều kiện để các thành viên sáng tạo và phát triển, kiến tạo được các sản phẩm khoa học và giáo dục với hàm lượng giá trị gia tăng cao hướng tới thỏa mãn tối  đa nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Giá trị cốt lõi: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Slogan: Kiến tạo giá trị từ tri thức!