Chương trình trọng tâm

vv1vv2vv3vv4vv5

Lịch hoạt động

Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 17:20

CCÁC CHƯƠNG TRÌNH SẮP DIỄN RA:

TT

CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY KHAI
GIẢNG

HỌC PHÍ
(VNĐ)

THỜI LƯỢNG
(3h/buổi )

1

Lập kế hoạch điều hành từ tổng thể đến chi tiết (Thứ 6 -7)

04/09/2020

3.500.000

04 buổi

2

Giám đốc điều hành (Thứ 7)

12/09/2020

15.000.000

25 buổi

3

Giám đốc nhân sự (Thứ 3-5-7)

15/09/2020

9.900.000

22 buổi

4

Ứng dụng BSC-KPI trong quản trị doanh nghiệp

19/09/2020

6.900.000

08 buổi

5

Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp (Thứ 7 – CN)

19/09/2020

5.200.000

08 buổi

6

Rà soát và tái cơ cấu tổ chức

25/09/2020

3.500.000

04 buổi

Nhóm 1. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

TT

KHOÁ HỌC THỜI LƯỢNG (3h/buổi) KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Giám đốc điều hành

25 buổi

12/09/2020

15.000.000

2 Giám đốc nhân sự

22 buổi

15/09/2020

9.900.000

Nhóm 2. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TỪ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐẾN ÁP DỤNG TRẢ LƯƠNG

TT

KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG (3h/buổi) KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh – sử dụng bộ công cụ tích hợp

7 buổi

Đang cập nhật

5.000.000

2 Ứng dụng BSC-KPI trong quản trị doanh nghiệp

08 buổi

19/09/2020

6.900.000

3 Các phương pháp đánh giá năng lực và xây dựng mô tả công việc theo vị trí chức danh (Thứ 2-4-6)

8 buổi

Đang cập nhật

5.900.000

4 Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps (Thứ 7 – CN)

6 buổi

Đang cập nhật

4.600.000

5 Ứng dụng OKR trong quản trị Doanh nghiệp

4 buổi

09/10/2020

3.600.000

6 Rà soát và tái cơ cấu tổ chức

4 buổi

25/09/2020

3.500.000

7 Khóa học online: Mô hình Canvas – Công cụ chuyển đổi mô hình kinh doanh mùa Covid – 19

4 buổi

Đang cập nhật

2.000.000

Nhóm 3. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CÁN BỘ CHO CÁC VỊ TRÍ CHỨC DANH

TT

KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG (3h/buổi) KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự

6 buổi

Đang cập nhật

4.600.000

2 Huấn luyện chuyên viên phân tích dữ liệu 

8 buổi

Đang cập nhật

5.900.000

3 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp (Thứ 7 – CN)

8 buổi

19/09/2020

5.200.000

4 Huấn luyện nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

6 buổi

Đang cập nhật

4.600.000

5 Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung 

18 buổi

Đang cập nhật

9.900.000

6 Xây dựng và quản trị hệ thống đào tạo nội bộ cho DN SME

06 buổi

Đang cập nhật

5.900.000

7 Xây dựng và phân tích dữ liệu trong nhân sự

08 buổi

Đang cập nhật

6.000.000

8 Luật Bảo hiểm xã hội, Hợp đồng lao động và cơ chế trả lương phù hợp cho DN (Thứ 7 – CN)

06 buổi

Đang cập nhật

4.600.000

Nhóm 4. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

TT

KHOÁ HỌC THỜI LƯỢNG (3h/buổi) KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Lập kế hoạch điều hành từ tổng thể đến chi tiết (Thứ 6 -7)

4 buổi

04/09/2020

3.500.000

2 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

6 buổi

Đang cập nhật

4.600.000

3 Kỹ năng quản trị sự thay đổi

4 buổi

Đang cập nhật

3.000.000

4 Kỹ năng làm việc nhóm

2 buổi

Đang cập nhật

1.200.000

5 Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS

6 buổi

Đang cập nhật

2.800.000

6 Đào tạo STATA: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo

5 buổi

Đang cập nhật

2.200.000

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ hai, 31 Tháng 8 2020 15:17
Đánh giá bài này
(5 bình chọn)
Xem 11966 lần

mos-online

LUONG3P-01

bannerieit

tai-lieu-mien-phi

:

Về chúng tôi

Sứ mệnh: Xây dựng Viện thành nơi hội tụ và tỏa sáng của tri thức, đảm bảo tốt điều kiện để các thành viên sáng tạo và phát triển, kiến tạo được các sản phẩm khoa học và giáo dục với hàm lượng giá trị gia tăng cao hướng tới thỏa mãn tối  đa nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Giá trị cốt lõi: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Slogan: Kiến tạo giá trị từ tri thức!