Tên viện kt to-01

Chương trình trọng tâm

vv1vv2vv3vv4vv5

Lịch hoạt động

Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 17:20

CÁC CHƯƠNG TRÌNH SẮP DIỄN RA:

 

STT

KHÓA HỌC

NGÀY KHAI
GIẢNG

HỌC PHÍ
(VNĐ)

THỜI LƯỢNG
(3h/buổi )

1

Khóa học: Đào tạo Thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp

17/01/2022

3.600.000

09 buổi

2

Hội thảo: Lời giải cho 3 bài toán lớn về nhân sự 2022

20/01/2022

Miễn phí

01 buổi

3

Training Webinar: Phương án triển khai Chuyển đổi số cho
doanh nghiệp truyền thống

21/01/2022

200.000

01 buổi

 


Nhóm 1. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

TT

KHOÁ HỌC THỜI LƯỢNG (3h/buổi) KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Giám đốc điều hành

25 buổi

13/05/2021

15.000.000

2 Giám đốc nhân sự

22 buổi

Đang cập nhật

12.000.000

Nhóm 2. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TỪ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐẾN ÁP DỤNG TRẢ LƯƠNG

TT

KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG (3h/buổi) KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh – sử dụng bộ công cụ tích hợp

7 buổi

Đang cập nhật

5.000.000

2 Ứng dụng BSC-KPI trong quản trị doanh nghiệp (Thứ 6 – 7)

08 buổi

Đang cập nhật

6.900.000

3 Các phương pháp đánh giá năng lực và xây dựng mô tả công việc theo vị trí chức danh (Thứ 2-4-6)

08 buổi

Đang cập nhật

5.900.000

4 Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps (Thứ 6 - 7)

07 buổi

Đang cập nhật

5.400.000

5 Phương pháp thiết lập mục tiêu và quản lý công việc vượt trội (OKR)

04 buổi

28/05/2021

3.600.000

6 Rà soát và tái cơ cấu tổ chức

04 buổi

Đang cập nhật

3.500.000

7 Khóa học online: Mô hình Canvas – Công cụ chuyển đổi mô hình kinh doanh mùa Covid – 19

04 buổi

Đang cập nhật

2.000.000

Nhóm 3. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CÁN BỘ CHO CÁC VỊ TRÍ CHỨC DANH

TT

KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG (3h/buổi) KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự

06 buổi

Đang cập nhật

4.600.000

2 Huấn luyện chuyên viên phân tích dữ liệu – Sử dụng công cụ R 

08 buổi

Đang cập nhật

5.900.000

3 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp (Thứ 7 – CN)

08 buổi

22/05/2021

5.200.000

4 Huấn luyện nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

06 buổi

Đang cập nhật

4.600.000

5 Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung 

18 buổi

Đang cập nhật

9.900.000

6 Xây dựng và quản trị hệ thống đào tạo nội bộ cho DN SME

06 buổi

Đang cập nhật

5.900.000

7 Xây dựng và phân tích dữ liệu trong nhân sự

08 buổi

Đang cập nhật

6.000.000

Nhóm 4. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

TT

KHOÁ HỌC THỜI LƯỢNG (3h/buổi) KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Lập kế hoạch điều hành từ tổng thể đến chi tiết

5 buổi

Đang cập nhật

2.200.000

2 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

6 buổi

Đang cập nhật

4.600.000

3 Kỹ năng quản trị sự thay đổi

4 buổi

Đang cập nhật

3.000.000

4 Kỹ năng làm việc nhóm

2 buổi

Đang cập nhật

1.200.000

5 Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS

6 buổi

Đang cập nhật

2.800.000

6 Đào tạo STATA: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo

5 buổi

Đang cập nhật

2.200.000

7 Xây dựng lộ trình công danh và hoạch định đội ngũ kế cận

4 buổi

Đang cập nhật

3.800.000

8 Luật Bảo hiểm xã hội và hợp đồng lao động

4 buổi

Đang cập nhật

3.800.000

9 Quản lý hợp đồng thương mại

4 buổi

Đang cập nhật

3.500.000

10 Kỹ năng tổng hợp, lập báo cáo và kết luận cuộc họp

2 buổi

Đang cập nhật

1.200.000

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ tư, 05 Tháng 1 2022 11:52
Đánh giá bài này
(5 bình chọn)
Xem 18969 lần

 

LUONG3P-01

:

Về chúng tôi

Sứ mệnh: Xây dựng Viện thành nơi hội tụ và tỏa sáng của tri thức, đảm bảo tốt điều kiện để các thành viên sáng tạo và phát triển, kiến tạo được các sản phẩm khoa học và giáo dục với hàm lượng giá trị gia tăng cao hướng tới thỏa mãn tối  đa nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Giá trị cốt lõi: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Slogan: Kiến tạo tri thức - Cộng hưởng giá trị!

FACEBOOK IEIT

Picture1