Chương trình trọng tâm

vv1vv2vv3vv4vv5

Lịch hoạt động

Thứ ba, 07 Tháng 11 2017 17:20

CÁC CHƯƠNG TRÌNH SẮP DIỄN RA:

TT

CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY KHAI
GIẢNG

HỌC PHÍ
(VNĐ)

THỜI LƯỢNG
(3h/buổi )

1

Xây dựng và quản trị hệ thống đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp SME

04/01/2020
Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30
5.900.000 6 buổi 

2

Xây dựng hệ thống lương thưởng theo phương pháp 3Ps

11/01/2020

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

4.600.000             6 buổi

3

Ứng dụng BSC-KPI-OKR trong quản trị doanh nghiệp

14/02/2020

Thứ 6 – 7 – CN:

8h30 – 16h30

7.200.000

8 buổi

4

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

15/02/2020
Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

3.000.000

4 buổi

5

Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung 

15/02/2020

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

 9.900.000

18 buổi

6

Luật Bảo hiểm xã hội, Hợp đồng lao động và cơ chế trả lương phù hợp cho DN

23/02/2020
Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

 4.600.000

6 buổi

7

Giám đốc điều hành

03/03/2020

Thứ 3 – 5 – 6: 18h – 21h

 15.000.000

25 buổi

8

 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp

07/03/2020

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

 4.900.000  8 buổi

9

Các phương pháp đánh giá năng lực và xây dựng mô tả công việc theo vị trí chức danh

07/03/2020

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

6.900.000

8 buổi

Nhóm 1. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

TT

KHOÁ HỌC THỜI LƯỢNG (3h/buổi) KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Giám đốc điều hành

25 buổi

03/03/2020

Thứ 3 – 5 – 6: 18h – 21h

15.000.000

2 Giám đốc nhân sự

16 buổi

Đang cập nhật

9.900.000

Nhóm 2. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TỪ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐẾN ÁP DỤNG TRẢ LƯƠNG

TT

KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG (3h/buổi) KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh – sử dụng bộ công cụ tích hợp

7 buổi

Đang cập nhật

5.000.000

2 Ứng dụng BSC-KPI-OKR trong quản trị doanh nghiệp

8 buổi

14/02/2020

Thứ 6 – 7 – CN: 8h30 – 16h30

7.200.000

3 Các phương pháp đánh giá năng lực và xây dựng mô tả công việc theo vị trí chức danh

8 buổi

07/03/2020

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

6.900.000

4 Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps

6 buổi

11/01/2020

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

4.600.000

5 Ứng dụng OKR trong quản trị Doanh nghiệp

4 buổi

14/03/2020

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

3.500.000

6 Rà soát và tái cơ cấu tổ chức

5 buổi

Đang cập nhật

3.500.000

7 Thiết kế mô hình kinh doanh

5 buổi

Đang cập nhật

3.500.000

Nhóm 3. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CÁN BỘ CHO CÁC VỊ TRÍ CHỨC DANH

TT

KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG (3h/buổi) KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự

6 buổi

Đang cập nhật

3.500.000

2 Huấn luyện chuyên viên phân tích dữ liệu theo chuẩn quốc tế

8 buổi

Đang cập nhật

5.900.000

3 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp

8 buổi

07/03/2020,

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

4.900.000

4 Huấn luyện nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

4 buổi

Đang cập nhật

2.500.000

5 Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung 

18 buổi

15/02/2020

Thứ 7: 8h30 – 16h30

9.900.000

6 Xây dựng và quản trị hệ thống đào tạo nội bộ cho DN SME

06 buổi

04/01/2020

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

5.900.000

7 Xây dựng và phân tích dữ liệu trong nhân sự

10 buổi

Đang cập nhật

8.600.000

8 Luật Bảo hiểm xã hội, Hợp đồng lao động và cơ chế trả lương phù hợp cho DN

06 buổi

23/02/2020

4.600.000

Nhóm 4. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

TT

KHOÁ HỌC THỜI LƯỢNG (3h/buổi) KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

4 buổi

15/02/2020

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

3.000.000

2 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

6 buổi

Đang cập nhật

3.600.000

3 Kỹ năng quản trị sự thay đổi

4 buổi

Đang cập nhật

2.600.000

4 Kỹ năng làm việc nhóm

2 buổi

Đang cập nhật

1.200.000

5 Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS

6 buổi

14/02/2020

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

2.800.000

6 Đào tạo STATA: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo

5 buổi

Đang cập nhật

2.200.000

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ tư, 18 Tháng 12 2019 21:43
Đánh giá bài này
(5 bình chọn)
Xem 5539 lần

mos-online

LUONG3P-01

bannerieit

tai-lieu-mien-phi

:

Về chúng tôi

Sứ mệnh: Xây dựng Viện thành nơi hội tụ và tỏa sáng của tri thức, đảm bảo tốt điều kiện để các thành viên sáng tạo và phát triển, kiến tạo được các sản phẩm khoa học và giáo dục với hàm lượng giá trị gia tăng cao hướng tới thỏa mãn tối  đa nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Giá trị cốt lõi: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Slogan: Kiến tạo giá trị từ tri thức!