Chương trình trọng tâm

vv1vv2vv3vv4vv5

Lịch hoạt động

Thứ ba, 07 Tháng 11 2017 17:20

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG  10-11/2019

Nhóm 1. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

TT

KHOÁ HỌC THỜI LƯỢNG (3h/buổi) KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Giám đốc điều hành

25 buổi

04/11/2019

Thứ 2 – 4 – 6: 18h – 21h

15.000.000

2 Giám đốc nhân sự

16 buổi

Đang cập nhật

9.900.000

Nhóm 2. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TỪ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐẾN ÁP DỤNG TRẢ LƯƠNG

TT

KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG (3h/buổi) KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh – sử dụng bộ công cụ tích hợp

7 buổi

Đang cập nhật

5.000.000

2 Ứng dụng BSC-KPI-OKR trong quản trị doanh nghiệp

8 buổi

15/11/2019,

Thứ 6 – 7 – CN: 8h30 – 16h30

6.900.000

3 Các phương pháp đánh giá năng lực và xây dựng mô tả công việc theo vị trí chức danh

8 buổi

19/10/2019

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

6.900.000

4 Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps

6 buổi

Đang cập nhật

4.000.000

5 Ứng dụng OKR trong quản trị Doanh nghiệp

4 buổi

Đang cập nhật

3.500.000

6 Rà soát và tái cơ cấu tổ chức

5 buổi

Đang cập nhật

3.500.000

7 Thiết kế mô hình kinh doanh

5 buổi

Đang cập nhật

3.500.000

Nhóm 3. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CÁN BỘ CHO CÁC VỊ TRÍ CHỨC DANH

TT

KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG (3h/buổi) KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự

6 buổi

Đang cập nhật

3.500.000

2 Đào tạo chuyên viên phân tích dữ liệu theo chuẩn quốc tế

8 buổi

Đang cập nhật

5.900.000

3 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp

8 buổi

05/10/2019,

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

4.900.000

4 Huấn luyện nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

4 buổi

Đang cập nhật

2.500.000

5 Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung 

18 buổi

26/10/2019,

Thứ 7: 8h30 – 16h30

9.900.000

6 Xây dựng và quản trị hệ thống đào tạo nội bộ cho DN SME

06 buổi

19/10/2019

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

5.900.000

7 Xây dựng và phân tích dữ liệu trong nhân sự

10 buổi

19/10/2019

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

8.600.000

Nhóm 4. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

TT

KHOÁ HỌC THỜI LƯỢNG (3h/buổi) KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

4 buổi

16/11/2019

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

3.000.000

2 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

6 buổi

Đang cập nhật

3.600.000

3 Kỹ năng quản trị sự thay đổi

4 buổi

Đang cập nhật

2.600.000

4 Kỹ năng làm việc nhóm

2 buổi

Đang cập nhật

1.200.000

5 Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS

6 buổi

02/11/2019

Thứ 7 – CN: 8h30 – 16h30

2.800.000

6 Đào tạo STATA: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo

5 buổi

Đang cập nhật

2.200.000

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ bảy, 02 Tháng 11 2019 22:14
Đánh giá bài này
(5 bình chọn)
Xem 4196 lần

mos-online

LUONG3P-01

bannerieit

tai-lieu-mien-phi

:

Về chúng tôi

Sứ mệnh: Xây dựng Viện thành nơi hội tụ và tỏa sáng của tri thức, đảm bảo tốt điều kiện để các thành viên sáng tạo và phát triển, kiến tạo được các sản phẩm khoa học và giáo dục với hàm lượng giá trị gia tăng cao hướng tới thỏa mãn tối  đa nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Giá trị cốt lõi: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Slogan: Kiến tạo giá trị từ tri thức!