Thứ tư, 07 Tháng 5 2014 00:00
0

Chương trình được tổ chức thường xuyên tại Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế. Liên hệ Ms Linh 01652 357 933 ĐỊA

12
08/2014

Xử lý & phân tích số liệu trong báo cáo định lượng bẳng phần mềm SPSS

6 buổi, 18:00 - 21:00

22
08/2014

Hội thảo: Khung năng lực và bảng lương

1 buổi, 08:30 - 11:30

27
08/2014

Ứng dụng BSC & KPI trong quản trị doanh nghiệp

Lớp cơ bản: 2 ngày, lớp nâng cao: 1 ngày

 

 

Đăng ký nhận tin

Bạn là:

Chương trình đang diễn ra

Tạp chí - Số mới nhất

bia ktdnso 63

 

Đối tác gần đây

:

Về chúng tôi

Sứ mệnh: Xây dựng Viện thành nơi hội tụ và tỏa sáng của tri thức, đảm bảo tốt điều kiện để các thành viên sáng tạo và phát triển, kiến tạo được các sản phẩm khoa học và giáo dục với hàm lượng giá trị gia tăng cao hướng tới thỏa mãn tối  đa nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Giá trị cốt lõi: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Slogan: Kiến tạo giá trị từ tri thức!

Facebook iEIT

Đăng ký nhận tin

Bạn là: